Mālama (To Care for, Protect & to Serve)

Mālama (To Care for, Protect & to Serve) Loading...
  • Mālama (To Care for, Protect & to Serve)
  • Mālama (To Care for, Protect & to Serve)

Mālama (To Care for, Protect & to Serve) Blue V-neck Soft T-Shirt

Front in white print: Mālama To Care for, Protect & to Serve

Back in white print:

Share with the Lordʻs people who are in need. Practice hospitality. Romans 12:13

E hā'awi aku no ka nele o nā haipule. E ho'okipa nō. Roma 12:13