Ho'onani (Glorify & Praise) Racerback

Ho'onani (Glorify & Praise) Racerback Loading...
  • Ho'onani (Glorify & Praise) Racerback
  • Ho'onani (Glorify & Praise) Racerback

Ho'onani (Glorify & Praise) Soft Dark Gray Racerback Tank-top

Front in white print: Ho'onani (Glorify & Praise) 

Back in white print: 

I will praise You, O Lord my God, with all my heart. And I will glorify Your name Forevermore. Psalm 86:12

E ho'ole'a aku nō au iā'oe, e ka Haku, ko'u Akua, me ko'u na'au a pau; A e ho'onani mau loa aku i kou inoa. Halelu 86:12